Lütfen bekleyiniz...
Samsun Büyük Şehir Belediyesi
Bandırma Gemi Müze & Milli Mücadele Parkı © 2013
Bandırma Vapuru

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 9.Ordu Müfettişi (Mirliva) olarak kurmayları ile birlikte İstanbul'dan Samsun'a getiren Bandırma Vapuru Bağımsız Türkiye Cumhuriyetine giden Yolda çok önemli bir görev yaparak Tarihteki yerini almıştır.

Gemi 1878 yılında İngiltere' nin Glasgow kentinde (İskoçya bağımsızlığını ilan ettikten sonra bu bölge İskoçya sınırları içersine girmiştir) Mac. Intyre Paisley - Huston and Cardett tezgahlarında gemi tezgahlarında 21 sıra numarası ile 279 grostonluk yolcu ve yük vapuru olarak inşa edilmiştir. Geminin ilk sahibi Dussey and Robinson şirketi gemiyi "Torocaderto" adı altında 5 yıl çalıştırdı.

1883 yılında Yunanistan' da H. Psicha Preus Firmasına satıldı. "Kymi" adını alarak , geminin Londra'da olan kaydı Pire Limanına alınmıştır.

1890 yılında H. Psicha Preus firması gemiyi başka bir Yunanlı firma olan Cap. Andereadis firmasına satmış , 12 Aralık 1891 tarihinde kaza sonucu batmış, aynı yıl içersinde yüzdürülmüştür. Kıymı adı ile "İstanbul Rama Derasimo " firmasına satılarak İstanbul limanına kayıt edilmiştir.

1894 yılında Pire Limanındaki kayıt o zamanki Deniz Yolları İşletmesi anlamına gelen "İdare-i Mahsusa"ya nakledilmiş ve Türk bayrağı çkilerek, adı "Kymi" den "Panderma" olarak değiştirilmiştir. Marmara Denizi kıyılarında, Tekirdağ , Mürefte, Sarköy , Karabigah, Erdek arasında yük ve yolcu seferleri yapmıştır.

İdare-i Mahsusa'nın statü değiştirerek 28 Ekim 1910 yılında "Osmanlı Seyrüsefain İdaresi"(Osmanlı Denizcilik İşletmesi) olunca geminin adı "Panderma" "Bandırma" olarak değiştirilerek posta vapuru haline getirilmiştir.

19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk ve Silah Arkadaşlarını Samsun'a getirdikten sonra yine posta hizmetlerine devam etmiştir. 1924 yılında "Türkiye Seyrüsefain İdaresi" tarafından hizmet dışı bırakılmıştır.

Bandırma adını aldıktan sonra birkaç kez kaza geçirmiş, yük taşımacılığı yaptığı tarihlerde İngiliz yapımı E11 model denizaltına çarptığı, attığı torpido sonucu batmak üzere olduğu, daha sonra motorunun büyük bir arıza yaptığı elde edilen bilgilerde yer almaktadır.

1925 yılında gemi Bozmacı İlhami' ye (SÖKER) isimli Türk armatöre satılmış, ve aynı armatör tarafından 4 ay içinde Haliç Fenerin' de Hurda olarak parçalanmıştır.

Yolculuğun Bilinmeyen Yönleri

1914 - 1918 1. cihan savaşı kaybedilmiş , Mondros mütarekesi imzalanmış, Osmanlı Devleti parçalanmış , 7 Kasım 1918 tarihinde Yıldırım Orduları lav edilmiş ve Mustafa Kemal Paşa İstanbul' a gelmiş. İşgal kuvvetleri donanması da bir rastlantı sonucu Haydar Paşa açıklarından İstanbul' a girmekteyken bu görünüm Mustafa Kemal Paşayı Son derece üzmüş ve etkilemiştir. "Geldikleri Gibi Giderler" ünlü sözcüğünü o zaman kullanmıştır. İstanbul' da yakın arkadaşları olan Ali Fuat Paşa ( Cebesoy ) İsmet bey ( İnönü ) , Rauf Bey ve diğer yakın arkadaşları ile Şişlideki evlerinde yurdun kurtuluşu için toplantılar yapılmakta çareler aranmakta idi . Bir taraftan da işkal kuvvetleri komutanlığı "sadaret' e", (başbakanlığa) müraacatla Samsun Dolaylarında asaişin bozulduğundan Rum köylerinin sürekli olarak Türkler tarafından hücuma uğradığı ve yerel yönetimce asaişin sağlanamadığından şikayet edilmekte. Trabzon ve Polathane Metropoliti "Hırisantos" tutsaklık altında ki Rumların delegesi olarak barış konfreransına Muhtara vermişti , aksi halde işgal kuvvetleri tarafından duruma el konulacağı tehtitleri yapılmaktaydı. Çanakkale savaşların da özellikle Gelibolu yarımadasındaki savaşları ile ün yapmış olan genç general Mustafa Kemal Paşa başta ordu olmak üzere halk tarafından çok sevilmekte ve saygı görmekteydi. Osmanlı devleti içersinde başta padişah Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit Paşa dahil devlet ileri gelenleri arasında en güvenilir kişi olarak bilinmekteydi, Sadrazam Damat Ferit Paşa dönemin iç işleri bakanı olnan, Mehmet Ali Bey' i Başbakanlığa çağırarak Samsun ve Yöresinde asayişi sağlayacak askeri komutan için " ne düşündünüz" diye sorduğunda Mehmet Ali Bey Mevcut komutanlar arasında Özel yeteneklere sahip olan tek kişinin eski yıldırım orduları komutanı Mirliva (Tuğgeneral) Mustafa Kemal Paşa' nın olduğu Mütalaa ve önerisinde bulunmuştur.

12 Nisan 1919 tarihinde İstanbul' dan yola çıkan Kazım Karabekir Paşa Erzurum' a ulaşmıştır. Yakın arkadaşları da Mustafa kemal Paşa' ya acele olarak Anadolu' ya geçmesini önermekteydiler 1 Mayıs 1919 tarihinde Damat Ferit Paşa Dış işleri köşkünde Mustafa Kemal Paşa' ya bir çay ziyafeti vermiştir. Toplantıda Anadolu da ki asayiş durumu bahis konusu edilmişti. 12 Myıs 1919 tarihinde de Mustafa Kemal Paşa 9. ordu müfettişliğine atandı. Atama bütün kolordulara bildirildi. Anadolu' ya geçme hazırlıkları ile meşgul olan Mustafa Kemal Paşa tekrar Damat Ferit Paşa' nın konağında yemeğe davet edilmiştir, yemekte Erkan-ı Harbiye Reisi (Genel Kurmay Başkanı) Cevat Paşa ' da (Çobanlı) bulunmaktaydı. Mustafa kemal paşa Samsun ve Çevresindeki Karışıklığı yerinde incelemeler yaparak önleyeceğini söylüyordu. Cevat Paşa ayrıca Samsun ve Sivasta asayişi bozan çeteler hakkında rapor istedi. Mustafa Kemal Paşa ayrıca bahis konusu asayişi sağlamakla beraber ordunun elindeki fazla silahları ve cephaneyi depolatacak, Doğu Anadolu' da kurulduğu söylenen şuraları dağıtacaktı.

Mustafa Kemal Paşa , Padişah Vahdettin tarafından' da kabul edildi. Padişah Paşadan İngilizlerin şikayetçi oldukları problemleri çözmesini istedi. Paşaya "Fahri Yaverlik" verdi. (I. Cihan Savaşında Vahdettin' in Veliahtlığı döneminde yaveri olan Mustafa Kemal Bey ile beraber Almanya' ya gitmişlerdi). Padişah Vahdettin , Paşaya aynen şöyle söyledi : " Paşa Paşa Devleti kurtarabilirsin" Paşanın da yanıtı Şöyle idi: " elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğime inanabilirsiniz, bana emrettiklerinizi bir an bile unutmayacağım".

Yine Şişlide ki evinde yol hazırlıkları ile meşgul olurken bir taraftan da güvendiği arkadaşları ile görüşmelerini sürdürüyordu. I cihan harbi ardından Osmanlı donanması ağır hasar almıştı. Mevcut ve onarıma muhtaç olan gemiler de Almanya' ya bakım amaçlı gönderilmiştir. Bu bakımdan Mustafa Kemal Paşa ve Silah arkadaşlarının Samsun'a götürmek için eldeki olanaklara uyularak Bandırma Vapuru ayrılmış ve gemin süvariliğine' de 01.05.1919 tarihinde İsmail Hakkı Kaptan atanmıştı. O dönemde 41 yalında olan bandırma vapuru sürekli olarak Marmara denizi kıyılarında çalışmış , Karadeniz' e pek çıkmamıştı, Karadeniz' in hırçın dalgalarına dayanma gücü ve direnci az olan bu gemi ancak Marmara' da çalışabiliyordu.

(Gemi Karadeniz' e pek Çıkmamıştı ama İsmail Hakkı kaptan iyi bir birikim sahibi ve Karadeniz'i çok iyi tanıyan bir kaptandı. 21 yıllık kaptanlık sürecinde 5 yılını bir fiil Karadeniz' de çalışmış Hindistan ve Uzak Doğuya kadar gitmiş bir kaptandır.)

Mustafa Kemal Paşa tarafından Şişli' de ki evine çağrıldı. Kaptan eve vardığın da Paşa tarafından nazik bir şekilde karşılanarak, üzerinde haritalar bulunan bir masaya oturması işaret edildi. Paşa kaptandan gemi hakkında bilgi istemiştir. Beraber gidiş rotasını saptamışlardır. Kaptan önce geminin özelliklerini anlatmış. geminin 41 yaşında olduğunu , ama kıs bir hazırlık döneminden sonra bu yolculuğa hazırlıklı hale getirilebileceğini söyler. Mustafa Kemal Paşa anlatılanları sessizce dinledi, sonra da isteklerini söylemiştir. Yol boyunca geminin mümkün olduğu kadar kıyıya yakın bir rota izleyecekti. Bundan amaç düşman savaş gemilerinin muhtemel saldırılarından korunup en hızlı yoldan karaya geçmekti. Yolculuk Samsun' da noktalanacaktı. Muhtemel bir tehlike anında Sinop' a çıkabilirlerdi. Her şey gelişmelere bağlı idi. Kaptan izin isteyerek paşanın yanından ayrılırken kafasında tek bir düşünce vardı. Bu değerli adamı ve arkadaşlarını sağ salim Samsun'a ulaştırmaktı.

(16 gün gibi kısa bir sürede yolculuk için hazırlanan Bandırma Vapuru içersinde bulunan iki adet pusula ve pareketesinin son derece iyi çalıştığını, ancak daha sonraki yıllarda bunun aslından uzaklaştırılarak gemide sadece bir pusulanın ve bu pusulanında bozuk olduğu aynı zamanda Kaptan İsmail Hakkı Durusunun acemi bir kaptan olduğu, Karadeniz' e ilk defa çıktığı söylentileri yaygınlaşmış, bu haberler Kaptan İsmail Hakkı Durusu' yu çok üzmüş, bunun üzerine 1930' lar da verdiği beyanlarda, Karadeniz' de 5 yıl çalıştığını, gemide iki adet iyi şekilde çalışan pusulalarının olduğunu ve kıyı şeridini takip etmelerinin tamamıyla Atatürk' ün emri olduğunu açıklamıştır. Kaptan İsmail Hakkı Durusu' nun vasiyeti itibari ile kendisine karşı duyduğumuz sorumluluğu yerine getirerek bu gerçekleri burada dile getiriyoruz.)

Mustafa Kemal Paşa' nın Samsun' a hareketinden bir kaç gün önce eski ve yakın arkadaşlarından olup 1926 yılına kadar da beraber oldukları Rauf Bey (ORBAY) (Tanınmış Türk denizcisi 1881 yılın' da İstanbul' da doğdu, Heybeli Ada Bahriye Mektebini bitirdi. 1909 yılında "Hamidiye" Kravüzörü komutanı oldu, halk arasında " Hamidiye kahramanı" olarak ün kazanmıştır. 1917 yılında Bahriye Bakanı olduş, Mondros Mütarekesine imza atmıştır. 1919 yılında kurtuluş savaşı hareketlerine katılmıştır. 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine Millet Vekili olarak girerek, 1922-1993 Türkiye Cumhuriyeti' nin ilk Başbakanı olmuştur. 1926 yılında İzmir' de Mustafa Kemal Paşa 'ya yapılması planlanan suikastten sonra 10 yıl yurt dışında kaldı. 1942 -44 yılları arasında Londra Büyük Elçiliği görevinde bulunmuştur. 1964 yılında İstanbul' da vefat etti.) aldığı bir habere göre işgal kuvvetleri komutanlığı tarafından izin verilmeyecekti , ya da Bandırma Vapuru' nu Karadeniz' e çıktıktan sonra batırılacağını haber aldığını söylemiştir.

Aslında Galata rıhtımları , Fransız, Sirkeci rıhtımları da İngilizler' in İşgali altındaydı. Paşa bu varsayımları da göz önünde tutarak fikirini değiştirmiş , beşiktaş Akaretler' de oturan anne si Zübeyde Hanımefendi ve kız kardeşi Makbule hanımefendi' ye veda etmek için Beşiktaş' taki evlerine gitmiştir. (Bugün bu ev Akaretler' den Maçka' ya çıkan cadde üzerinden olup kapısının bir köşesinde , mermer levhada Mustafa kemal Paşanın Anne ve Kız kardeşinin burada oturdukları yazılıdır.) Onlarla bir süre görüştükten sonra, Karargahı ile beraber, Beşiktaş Vapur İskelesinden "Askeri yollama" nın bir motoruna binmiş, kız kulesi açıklarında bekleyen bandırma vapuruna geçerek , Süvari İsmail hakkı kaptan' a hareket emrini vermiştir. Bandırma vapuru Sirkeci Rıhtımında durdurularak İngilizler tarafından sıkı bir denetimden geçirilmiştir. İstanbul Boğazın' dan Karadeniz' e çıktıktan sonra hafiften esen rüzgar birden kendini şiddetli bir rüzgara bırakmış ve 279 grostonluk gemiye yüklenmeye başlamıştı. Geminin İstanbul' dan hareketinden bir süre sonra, İngiliz işgal kuvvetleri tarafından bir destroyer gönderilerek, Bandırma vapurunu geri çevirmek yada batırmakla görevlendirilmişti. Fakat Bandırma vapuru İngiliz işgal kuvvetlerinin planladığı rotayı takip etmediği için yakalayamamıştırlar. Bandırma vapuru 18 Mayıs 1919 günü saat 12 civarı Sinop limanına girmiştir. Gemide konuk olarak bulunan Sinop Mutasarrıfı (Valisi) Mashar Tevfik Bey bir sandalla karaya çıkarken, Mustafa Kemal Paşa bir ara arkadaşları ile birlikte Sinop' a çıkıp oradan da kara yolu ile Samsun' a gitmeyi düşünmüştür. Böylece takio eden savaş gemisinden kurtulmuş olacaklardı. Fakat kara yolcuğunun yol şartları nedeniyle deniz yolculuğundan daha çetin olalacağı anlaşılınca bu fikirden vaz geçilerek Vapurla yolculuğa devam kararı alınmıştır.

Bandırma Vapuru 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü sabah 08:15' de Samsun' a demir atarken, İsmail Hakkı Kaptan yaşamının en mutlu anının tadıyordu. Bu güç görevi yerine getirebilmenin kıvancı içersinde Allah' a şükrediyordu. Dil iskelesi açığına demir atan bandırma vapurun' dan taka aracılığı ile Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, bugünkü Samsun Büyük Oteli ve Yaşar Doğu Spor Salonu arasında bulunan ilk adım anıtının olduğu yerdeki Fransızlar' dan kalma Dil (Reji) İskelesinden karaya ayak basmışlardır. 19 Mayıs 1919 günü Samsun' a çıkan genç generalin Kurtuluş harekatını başlatacağını kimse bilmiyordu. Resmi görevi Samsun ve çevresinde baş kaldıran bazı çeteleri yola getirmekti. Resmi ünvanı ise ordu müfettişliği idi.

Mustafa Kemal Paşa , Kurmayları ve Silah Arkadaşları

Bandırma vapurunda Atatürk ve kurmayı 22, Er ve erbaşlar 25, Müşavir ve katipler 8, Gemi personeli 21 olmak üzere toplam 76 kişi bulunmaktaydı.

9. Ordu Müfettişi Mirliva (Tuğgeneral)
Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)
3. Kolordu Komutanı Erkan-ı Harp Mir Alayı (Kurmay Albay)
Re'fet (Bele Paşa)
Müfettişlik Kurmayı Başkanı Erkan-ı Harp Mir Alayı
Manastırlı Kazım (Dirik Paşa)
Müfettişlik Sağlık Daire Başkanı Tabip Miralay
İbrahim Tali (Öngören)
Kurmay Başkan Yardımcısı Erkan-ı Harp Kaymakamı (Kurmay Yarbay)
Mehmet Arif Bey (Ayırıcı)
Karargah Erkan-ı Harbi ve İstihbarat ve Siyasi şube Müdürü Erkan-ı Harp
Binbaşısı Hüsrev Gerede
Müfettişlik Topçu Komutanı Topçu Bin Başı
Kemal Bey (Doğan)
Müfettişlik Sağlık Daire Başkan Yardımcısı Tabip Bin Başı
Refik Bey (Saydam)
Müfettişlik Baş Yaveri Yüz Başı
Cevat Abbas Bey (Gürer)
Dr. Yüzbaşı
Behçet Efendi
Kurmay Mülhakı
Mümtaz (Tunay)
Kurmay Mülhakı Yüz Başı
İsmail Hakkı (Ede)
Müfettişlik Emir Subayı Yüz Başı
Ali Şevket (Öndersev)
Karargah Komutanı Yüzbaşı
Mustafa Vasfi (Süsoy)
Mülhak Yüz Başı
Rauf
Yüz Başı Hersekli
Ahmet Efendi
Kurmay Başkanı Emniyet Subayı Üsteğmen
Hayati
Kurmay Mülhakı 3. Kolordu Komutan Yaveri Üsteğmen
Arif Hikmet (Gerçekçi)
İAŞ Subayı Üsteğmen
Abdullah (Kunt)
Mülhak Teğmen
Zebur
Müfettişlik İkinci Yaveri Teğmen
Muzaffer (Kılıç)
Emir Subayı Teğmen
Ruhsat
Adli Müşavir
Ali Rıza Efendi
Tabur Hesap Memuru
Rahmi Efendi
Tabur Hesap Memuru
Ahmet Nuri Efendi
1.Sınıf Katip
Faik Efendi (Aybars)
4.Sınıf Katip
Memduh Bey (Atasev)
Zabit Vekili
Tahir Efendi
Alay Katibi
Yahya Efendi
Tabur Katibi
Süleyman Fehmi Efendi
Hesap Memuru
Şükrü Efendi
Kıdemli Çavuş
Osman Nuri Oğlu Ali Faik
Kıdemsiz Çavuş
İbrahim İzzet Oğlu Atıf
Çavuş
Mustafa Oğlu Kemal
Çavuş
Kemal Oğlu Mustafa
Onbaşı
Tevfik Oğlu Adem
Onbaşı
Ali Oğlu Refet
Onbaşı
Abdullah Oğlu Ali
Nefer
Hüseyin Oğlu Mehmet
Nefer
Ahmet Oğlu Emin
Nefer
Mustafa Oğlu İsmail
Nefer
İbrahim Oğlu Ömer
Nefer
Kerem Oğlu Mehmet
Nefer
Mehmet Oğlu Mehmet
Nefer
Hasan Oğlu Ulvan
Nefer
Mehmet Oğlu Durmuş
Nefer
Mehmet Oğlu Ali
Nefer
Şakir Oğlu Nuri
Nefer
Hasan Oğlu Hüseyin
Nefer
Abdullah Oğlu Musa
Nefer
Abdullah Oğlu Mehmet
Nefer
Mehmet Oğlu Hasan
Nefer
Bekir Oğlu Mahmut
Nefer
İhsan Oğlu Mehmet Lütfi
Nefer
Ali Oğlu Musa
Mürettebat

Bandırma Vapuru' nun bu kutsal seferinde görev alan mürettebatın isim listesi.

Gemi Süvarisi
İsmail Hakkı Durusu
İkinci Kaptan
Üsküdarlı Tahsin Kaptan
Çarkçı Başı
Mehmet Ağa Oğlu Hacı Süleyman
Gemi Katibi
İsmail
Lostromo
Hasan Reis
Serdümen
Göreleli Ali Oğlu Basri
Ambarcı
Rizeli Süleyman Oğlu Mahmut
Ambarcı
Silivrili Hasan Oğlu Mehmet
Tayfa
Süleyman Oğlu Cemil
Tayfa
Hüseyin Oğlu Rahmi
Tayfa
Mesut Oğlu Temel
1. Kamarot
Muharrera Oğlu Hacı Tevfik
Kamarot
İbrahim Oğlu Mehmet
Kamarot
Yamağı Mustafa Oğlu Halit
Ateşçi
Koyunhisarlı Yusuf Oğlu Halit
Ateşçi
Rizeli Arif Oğlu Mansur
Ateşçi
Osman Oğlu Hacı Hamdi
Kömürcü
Hasan Oğlu Mehmet
Kömürcü
Mehmet Ali Oğlu Ömer Faik
Vinçci
İsmail Hakkı
Vinçci
Ali Oğlu Galip
Belge & Resim Arşivi

Bandırma vapuru ile ilgili belge ve resimler aşağıda yer almaktadır.

Dosya: Belge-1
Tür: JPG
Boyut: 193 kB
Dosya: Belge-2
Tür: JPG
Boyut: 135 kB
Dosya: Belge-3
Tür: JPG
Boyut: 179 kB
Dosya: Belge-4
Tür: JPG
Boyut: 152 kB
Dosya: Belge-5
Tür: JPG
Boyut: 176 kB
Dosya: Belge-6
Tür: JPG
Boyut: 165 kB
Dosya: Belge-7
Tür: JPG
Boyut: 170 kB
Dosya: Belge-8
Tür: JPG
Boyut: 173 kB
Dosya: Belge-9
Tür: JPG
Boyut: 167 kB
Dosya: Belge-10
Tür: JPG
Boyut: 157 kB
Dosya: Belge-11
Tür: JPG
Boyut: 116 kB
Dosya: Belge-12
Tür: JPG
Boyut: 132 kB
Dosya: Belge-13
Tür: JPG
Boyut: 112 kB
Dosya: Belge-14
Tür: JPG
Boyut: 72 kB
Dosya: Belge-15
Tür: JPG
Boyut: 158 kB
Dosya: Belge-16
Tür: JPG
Boyut: 103 kB
Dosya: Belge-17
Tür: JPG
Boyut: 110 kB
Dosya: Belge-18
Tür: JPG
Boyut: 123 kB
Dosya: Belge-19
Tür: JPG
Boyut: 144 kB
Dosya: Belge-20
Tür: JPG
Boyut: 84 kB
Dosya: Belge-21
Tür: JPG
Boyut: 88 kB
Dosya: Belge-22
Tür: JPG
Boyut: 82 kB
Dosya: Belge-23
Tür: JPG
Boyut: 34 kB
Dosya: Belge-24
Tür: JPG
Boyut: 128 kB
Dosya: Belge-25
Tür: JPG
Boyut: 153 kB
Dosya: Belge-26
Tür: JPG
Boyut: 81 kB
Dosya: Belge-27
Tür: JPG
Boyut: 95 kB
Dosya: Belge-28
Tür: JPG
Boyut: 86 kB
Dosya: Belge-29
Tür: JPG
Boyut: 103 kB
Gemi İçi Düzenlenmesi & Müze Çalışmaları
Geminin tüm ahşap işçiliği yenilendi.
Geminin tamamı raspa ve boya yapıldı.
Üst yüzeyde bulunan tahtalar değiştirilerek Afrika' dan getirtilen Suya ve her türlü hava şartına dayanabilen "Tık" ağacı ile restore edildi.
Gemi halatlarının komple yenilendi.
Yeni 13 adet bamumu Wax-Work türü heykeller yaptırıldı. Gemi kaptanı, gemi sürdümeni, çarkçı, vinççi ve tayfaların heykelleri, dünyanın ilk ve tek olmakla beraber her türlü hava şartına dayanabilme özelliğine sahiptirler.
Gemi üzerinde bulunan iki adet filika değiştirildi.
Gemide Atatürk' e ait olan çalışma odası olarak düzenlenen tefriş salonu tamamen yenilendi. Atatürk ve Çalışma arkadaşlarının balmumu wax-work türü heykelleri Heykeltıraş Adil Çelik' e yaptırıldı.
Salon içersindeki sedir ve masa kaldırılarak yerine antika malzemeler konuldu. (Masa,Harita,Saat,Telefon,Koltuklarlar..)
Perde ve duvar döşemeleri yeniden yapıldı, Ses ve müzik sistemi kuruldu.

Daha önce beton olan zemin 350 M2 lik özel bir halı ile kaplandı.
Gemi içersinde boş ve atıl durumda bulunan bu kamarayı değerlendirmek ve Atamızın anısını en iyi şekilde yaşatma anısına, Atatürk'ün yatak odası olarak bu bölüm dizayn edilmiştir.
Salon içersinde, Atatürk' ün değişik zamanlarda çekilmiş 60 parçalık resim arşivi, Lagant marka beylik silahı, Savarona ve Dolmabahçe için diktirdiği kıyafetleri, Samsun' a çıkışından sonra İstanbul' a yazdığı el yazmalarından bir kaç örnek ve değişik antika eşyalar bulunmaktadır.
Ambar konumunda olan konferans salonu tamamı ile değiştirilerek, müze ve sergi salonu haline getirtilmiştir.

Salon içerisine gelen ziyaretçilere detaylı bilgi verilmesi ve görselliği aktarmak için ses ve plazma sistemi kuruldu.
Tefriş Odası

Tefriş Salonu içersinde beş adet bal mumu heykeli bulunmaktadır. Yine oda içersinde 1878' li yıllara ait gemici saati, antika telefon, harita, ölçüm malzemeleri, yangın tüpü, antika masa ve sandalyeler bulunmaktadır.

Yatak Odası

Gemi içersinde boş ve atıl durumda bulunan bu kamarayı değerlendirmek ve Atamızın anısını en iyi şekilde yaşatma anısına, Atatürk'ün yatak odası olarak bu bölüm dizayn edilmiştir. Oda içersinde kendisine ait orjinal bir radyo ve 1800' lü yıllardan kalma bir adet yangın tüpü bulunmaktadır.

Sergi Salonu

Geminin her iki tarafından giriş ve çıkış yapıla bilen sergi bölümümüz geminin daha önceki zamanlarda ambar olarak kullanılan bölümüdür.

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 2005 yılından sonraki dönemde bu bölümü tümüyle yenilenerek sergi salonu haline getirtilmiştir. Öncelikle Ambar kapağı değinilen birinci giriş bölümünden aşağı inildiğinde sağ tarafta yer alan panolarda Geminin orijinal çizimleri, ve tarihçesi bulunmaktadır. Salonun iç kısımdaki duvarların her iki tarafında özel bir koleksiyondan elde edilen 60 parçalık aslına uygun Atatürk' e ait resimler, Özel cam fanuslar içersinde sergilenen Atamıza ait beylik silahı (orijinal), Kendi el yazması ile kaleme aldığı kongre kararlarından örnek nüshalar, Dolmabahçe ve Savarona için özel yaptırdığı kıyafetler, 1800' lü yıllara ait bir pusula, iki adet yine 1800 ' lü yıllara ait yangın tüpü, Sinevizyon gösterimi için oturma grupları ve plazma sistemi bulunmaktadır. İç kısmı dış kısımlara bağlayan son geçişlere kadar iç aksesuara uygun olarak döşenen özel halıların yanı sıra, sergi salonu ve gemi üzerindeki tüm bölümlerde Atamızın sevdiği şarkılarda sürekli olarak çalmaktadır.

Kaptan Köşkü

Köşk içersinde İsmail Hakkı Durusu' yu temsil eden bir bal mumu, 1887 yılına ait denge pusulası, normal pusula, duvar saati ve her iki tarafa açılan iki adet kapı bulunmaktadır.

Kaptan Kamarası

Kaptanın yatağının, çalışma masasının bulunduğu bu bölüm içersinde lavabo ve mutfağa açılan pencere ve kapılar bulunmaktadır.

Milli Mücadele Parkı

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak, Milli mücadelenin ilk meşalesinin yakıldığı Samsunumuza yakışır bir tarihi alan inşaa etmek ve gelecek kuşaklara şanlı tarihimizin en iyi şekilde aktarılmasına katkıda bulunmak için, 02-05-2005 de Bandırma Vapuru ve sahasını kendi bünyemize kattık.

Sürekli gelişen parkımız bundan sonraki nesillerimize bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri. Aşağıda oluşturduğumuz bölümlere girerek Mili Mücadele Parkı içersinde bulunan eserler ve yapımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz

Milli Mücadele Parkı ve Açık Hava Müzesi

35.000 Metre kare alana kurulmuş olan Milli Mücadele Parkı ve Açık Hava Müzesi bünyesinde; Çanakkale savaşı ve düşmanın İzmir' den denize dökülüşünü temsil eden Türkiye' nin en uzun seramik rölyefleri, Samsun ve çevre ilçelerinden, İstiklal savaşında kaybettiğimiz 1200 şehidimizin yer aldığı şehitler yazıtı, Milli mücadeleyi anlatan 10 adet bronz rölyef ve Yedi figürlü Milli kurtuluş anıtı' da alanımız içersinde yer almaktadır. Ayrıca park içi ve çevre saha düzenlemelerimiz devam etmektedir. Ayrıca; açık alanda sergilenecek malzemelerle ilgili Genel Kurmay Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuş ve olumlu cevap alınmıştır.

Rolyöfler

İstiklal savaşında verilen üstün mücadelenin ve düşmanın İzmir' den denize dökülüşünü anlatan seramik rölyeflerimiz Türkiye' nin en uzun seramik rölyefi olma özelliğini taşımaktadır.

2006 yılı içersinde yapımına başlanan seramik rölyefler 6 aylık bir zaman diliminde tamamlanmıştır.
Seramik rölyefler 300 parçadan oluşup 70 metre karelik bir sahayı kaplamaktadırlar.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Seramik atölyesinde hazırlanan rölyef seramiklerimizin yapımında çok büyük katkıları bulunan , 19 Mayıs üniversitesi Seramik bölümü Öğretim Görevlisi Turan BAŞ ve çalışmalara katılan 15 öğrenciye sonsuz teşekkürler.

Şehitler Yazıtı

İstiklal Şavaşında Samsun ili ve ilçelerinden kaybettiğimiz 1200 kahraman şehidimiz için yapılan Şehitler Yazıtında, kahramanlarımızın isim, doğum ve ölüm tarihlerine ait bilgiler verilmiştir. (Bu vatan için gözünü kırpmadan ölüme koşan ve şahadet şelbetini içen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz)

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından 2006 tarihinde yapılmıştır.

10 Panorama

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 ' da Samsuna çıkışının ardından başlattığı kurtuluş mücadelesi yıllarını ve yayınladığı genelgeleri temsil eden 10 adet bronz rölyeft park sahamızın hemen girişinde sağ kısımda bulunmaktadır.

Kültür Bakanlığı ve Samsun İl özel idare iş birliği ile 2002 yılında, heykel tıraş Ragıp ÇEÇEN' e yaptırılmıştır.

7 Figür

Verilen büyük kurtuluş mücadelesinde, Atamızın, ,Askeriyle, Efesiyle, Karadenizlisi, Erzurumlusu, kara Fatma' sı ile, ilmi ve bilimi ile tüm ulusun birlik-beraberliğini anlatan 7 figürlü anıt parkımızın orta kısmında yer almaktadır.

Kültür Bakanlığı ve Samsun İl özel idare iş birliği ile 2002 yılında, Profesör Doktor Tangut ÖKTEM' e yaptırılmıştır.

Ziyaretçi Defteri
Bandırma Vapuru - Açık Hava Müzesi hakkında bilgi almak ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.
+ 90 (362) 238 00 23
0 549 363 83 04
İletişim